نازها زان نرگس مستانه اش باید کشید.

 
 
باغ بان گر پنج روزی صحبت گل بایدش    بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش
ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال    مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش
رند عالمسوز را با مصلحت بینی چکار    کار ملک است آنکه تدبیر و تامل بایدش
تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست    رهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش
با چنین زلف و رخش بادا نظر بازی حرام    هرکه روی یاسمین و جعد سنبل بایدش
نازها زان نرگس مستانه اش باید کشید    این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش
ساقیا در گردش ساغر تعلل تا بچند    دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش

کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود
عاشق مسکین چرا چندین تحمل بایدش
 
مقدمه ای بر حافظ شناسی!
دوست دارم بدانی که این غزل چه رازها در دل دارد!
دوست دارم بدانی که چگونه حکایت می کند نوشیدن باده ی زهر آلود محض مستی و عاشقی را!
دوست دارم آن را باصدای استاد گرامی شجریان گوش دهی تا بدانی
 " نازها زان نرگس مستانه اش باید کشید "
به چه معناست؟

!! نوشته شده توسط رضا.ب | 20:15 | چهارشنبه ۱۶ خرداد۱۳۸۶ •